Przesyłki między­narodowe

Przesyłki do Wielkiej Brytanii ­» AKTUALNOŚCI


W związku z wejściem w życie warunków BREXITU (obowiązującego od 1 lutego 2020 r.) zmienie uległy procedury dotyczące przesyłania paczek do Wielkiej Brytanii.
Mając na uwadze wzrost liczby zapytań dotyczących niniejszego tematu informujemy, iż możliwość wysłania przesyłki przez nasz punkt DPD PickUP Witkiewicza 8 w Zakopanem do Wielkiej Brytanii została wstrzymana do odwołania.

Cennik przesyłek międzynarodowych DPD PickUP

Cennik podstawowy

Kraj doce­lowy Czas dos­tawy 2 Cena paczki
do 3 kgdo 10 kg do 31,5 kg 3
Austria 3 69 PLN 79 PLN 109 PLN
Belgia 3 69 PLN 79 PLN 109 PLN
Bułgaria 4 99 PLN 119 PLN 149 PLN
Chorwacja 1 5 119 PLN 119 PLN 149 PLN
Czechy 2 69 PLN 79 PLN 109 PLN
Dania 1 3 69 PLN 79 PLN 109 PLN
Estonia 1 3 69 PLN 79 PLN 109 PLN
Finlandia 1 4 99 PLN 99 PLN 149 PLN
Francja 1 3 99 PLN 99 PLN 109 PLN
Grecja 1 5 149 PLN 149 PLN 149 PLN
Hiszpania 1 4 99 PLN 119 PLN 149 PLN
Holandia 1 3 69 PLN 99 PLN 109 PLN
Irlandia 4 99 PLN 99 PLN 109 PLN
Litwa 2 69 PLN 79 PLN 99 PLN
Luksemburg 3 69 PLN 99 PLN 109 PLN
Łotwa 2 69 PLN 79 PLN 99 PLN
Niemcy 2 69 PLN 79 PLN 99 PLN
Portugalia 1 4 99 PLN 119 PLN 149 PLN
Rumunia 4 99 PLN 109 PLN 109 PLN
Słowacja 2 69 PLN 79 PLN 109 PLN
Słowenia 4 99 PLN 99 PLN 109 PLN
Szwecja 1 3 99 PLN 99 PLN 109 PLN
Węgry 3 69 PLN 79 PLN 109 PLN
Irlandia Płn. 1, 4 4 99 PLN 99 PLN 109 PLN
Włochy 1 4 109 PLN 119 PLN 149 PLN

1 Usługi są realizowane środkami transportu drogowego (usługa niedostępna w sytuacji, w której ze względu na lokalizację Nadawcy lub Odbiorcy przewóz nie może być realizowany środkami transportu drogowego, patrz: punkt 5.2.2.4 Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług, dostęnych na stronie www.dpd.com.pl dalej zwanych "SWŚU").

2 Czas dostawy jest terminem przewidywanym doręczenia i wyrażony jest w dniach roboczych, z zastrzeżeniem że dzień nadania jest dniem 0.

3 Przedział wagowy powyżej 20 kg do 31,5 kg jest niedostępny dla przesyłek kierowanych do odbioru w punkcie DPD Pickup.

4 Dostępność usługi należy zweryfikować na stronie dpd.com.pl.

Usługi i opłaty dodatkowe

Nazwa Cena
Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa *  
powyżej 1000 PLN do 2000 PLN + 1 PLN
powyżej 2000 PLN do 3000 PLN + 2 PLN
powyżej 3000 PLN do 5000 PLN + 4 PLN
Odbiór punkcie DPD PickUP * * bez­płatnie
Przesyłka niestan­dardowa * * * + 120 PLN
Zwrot do nadawcy + 13,99 PLN

* Każda przesyłka ubezpieczona jest w sandardzie do 1000 PLN.

* * Usługa dostępna w niektórych krajach. Pełna lista krajów, gdzie możliwy jest odbiór przesyłki w punkcie DPD PickUP dostęna jest na stronie www.dpd.com.pl.

* * * Przesyłka niestandardowa to przesyłka, w której choć jedna paczka stanowi paczkę niestandardową według definicji zamieszczonej w SWŚW.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i dopłatę paliwową.

Ceny za opakowanie zgodne z cennikiem krajowym DPD PickUP.

Ceny za usługi dodatkowe, opakowania i opłaty dodatkowe doliczane są do ceny podstawowej przesyłki, za którą uznaje się sumaryczną cene paczek w przesyłce wynikającą z cennika podstawowego.

Szczegółowe zasady świadczenia usług, w tym informacje dotyczące poszczególnych usług i opłat dodatkowych określa załącznik nr 1 do Cennika SWŚU.
SWŚU oraz Regulamin świadczenia usług w obrocie międzynarodowym dostępne są na stronie www.dpd.com.pl oraz w punktach DPD PickUP.

Usługi świadczone są przez DPD Poska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ulica Mineralna 15 (02-274), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 PLN.


Cennik międzynarodowy DPD PickUP. Wersja 1.5 obowiązuje od 15 maja 2020 r.